Нострил с бриллиантом

4032
Нат, вставка 1 Бр Кр 57 0,028 кар. 7/6 А

Вес 0,18 гр