Нострил с сапфиром

4032-069
Нат. Вставка 1 Сапфир 0,05 кар, 2/2

вес 0,15 гр